Sabies que ...

Amb la construcció de la Variant d'Anglès ja no caldrà travessar la C63 per accedir al cementiri

La Variant d'Anglès començarà al Cementiri Nou, on es construirà una rotonda i un aparcament al costat mateix del cementiri que suprimirà la dificultat actual d'haver d'aparcar a l'altra banda de la C-63 i haver de travessar la carretera per accedir al cementiri...

Les subvencions a les entitats s'han multiplicat per 5 l'actual legislatura

Les Subvencions anuals que l’Ajuntament concedeix a les Entitats Culturals, Socials i Esportives s’han multiplicat per 5 l’actual legislatura.

Econcedeixen a través d’unes bases públiques i transparents per tal de que qualsevol entitat, degudament constituïda, hi pugui accedir. Un cop concedides, es publiquen a la web.

L'any 2018 l'ajuntament va atorgar subvencions a 18 associacions de la Vila, per un valor total sumat de 25.587,31 €.

Les modificacions del POUM dutes a terme durant la legislatura 2015-19 permetran el creixement industrial a Anglès

Des de la seva aprovació l'any 2012, el POUM no havia estat modificat, però les necessitats de creixement de les indústries del poble han impulsat durant la legislatura 2015-19 l'inici de 5 modificacions puntuals que han estat informades favorablement i tramitades pels serveis urbanístics de l'ajuntament...

L'ordenança fiscal que inclou la taxa d'ocupació de la via pública va ser aprovada per unanimitat

Les Ordenances fiscals municipals, concretament la número 16, de la mateixa forma que en la majoria de pobles de Catalunya, estableixen una taxa per tall de via pública, que està composta d’un import fix 40 € + import variable en funció de les hores que duri el tall.

Aquest import correspon a la dedicació dels Serveis Tècnics, la Policia Municipal i, en cas que sigui necessari, la brigada, tant en l’elaboració de l’informe com en el tall de la via.

En aquesta legislatura s'han dut a terme les inversions més importants del Pla de Barris iniciat al 2009

El Pla de Barris de la Generalitat és un projecte de millora de barris que requereixen una atenció especial, finançats en un 75% per la Generalitat i en un 25% per l'ajuntament beneficiari. L'ajuntament d'Anglès va aconseguir entrar al Pla de Barris l'any 2009 perquè posseeix un barri antic singular, catalogat com a BCIN, que requeria una intervenció important per tal de millorar l'accessibilitat i conservar el patrimoni.

Recuperar l'antic camí de les pesqueres que anomenem Vora Ter va costar molt pocs diners

Al juliol del 2015, gràcies a una subvenció del Servei d'Ocupació anomenat "Treball i Formació", vam disposar de 2 persones durant 3 mesos per recuperar el camí "Vora Ter", alhora que donàvem feina a dos aturats de llarga durada. Recuperar aquest camí va costar menys de 3000 €...

Connectar el clavegueram dels pisos del carrer de les fàbriques al sanejament només va costar 2121 €

Els pisos del carrer de les fàbriques que estan construïts al mateix costat que la fàbrica Burés feia dècades que abocaven les aigües brutes al canal. L'obra per connectar-los al sanejament del poble va costar amb iva inclòs 19.235,01 € i la Diputació en va subvencionar 17.113,05€. Així doncs, aquestes obres ens van costar al poble 2.121,96 €.

L'alcaldessa cobra menys de la meitat del que diu el Real Decreto-Ley 24/2018

Segons el Real Decreto-Ley 24/2018 el topall que podria cobrar un alcalde/ssa d'un poble d'entre 5000 i 10000 habitants seria de 47.759,30 euros. Ara bé, tots sabem que Anglès prové d'un gran endeutament i que cal fer un esforç de contenció, començant per l'alcaldessa. Però aleshores, perquè l'alcaldessa es va doblar el sou respecte a l'anterior alcalde?...