Què hem fet durant la legislatura 2015-2019?

Ja haureu rebut el cronograma de la feina feta durant la legislatura 2015-2019.

Han estat temps difícils, però amb l'esforç de tots els anglesencs i anglesenques ens en hem sortit!

Sabem que  som capaços  d'eixugar  1 Milió d'Euros  a  l'any  de  deute, de continuar aconseguint subvencions importants i de fer inversions molt necessàries com són el clavegueram i l'enllumenat.

El procediment de contractes de les administracions públiques fa que les coses vagin més lentes del que desitjaríem, però tot i així, s'ha treballat a bon ritme. Aquest és el resum de la feina feta.

Cronograma 2015-2019

Barri Antic
- Reactivació de la subvenció del Pla de Barris
- Substitució de fanals i llums LED
- Subvencions a la rehabilitació de façanes
- Pavimentació del carrer del Molí
- Pavimentació i renovació de la xarxa de serveis del c./Comerç
- Rehabilitació de l'escala i zona de l'antic safareig
- Ampliació de les voreres de llosa plana
- Soterrament de les línies elèctriques en els creuaments
- Reordenació de les línies elèctriques per façana
- Reforma de l'Hotel d'Entitats per accessibilitat
- Rehabilitació de l'Arcada de Can Verdaguer
- Col·locació de baranes

Carrer de les Fàbriques
- Connexió de les aigües residuals dels pisos al clavegueram  públic
- Mediació comunitària per la constitució de les comunitats de propietaris
- Obtenció de la subvenció de la Generalitat i Ministerio de Fomento
- Obres de restauració dels pisos Burés catalogats BCIL
- Mural d'en Nil Perujo

Barri de Can Serra i Escola Pompeu Fabra
- Desbrós de la vegetació per seguretat en cas d'incendi
- Nou aparcament darrera l'escola
- Camí que uneix l'escola amb el PuigBell
- Automatització i telecontrol de la calefacció del Pompeu Fabra
- Reforma de la rotonda de l'Avinguda Floricel
- Reparació del clavegueram davant de Can Selga
- Substitució d'una part de les finestres de l'escola
- Obres de renovació dels antics lavabos de l'escola
- Ordenar l'enderroc de l'edifici de la Rutlla 9

Plaça dels Palillos
- Enderroc de l'estació transformadora i arranjament de l'entorn
- Arribar a un acord amb el propietari de l'altra meitat de la plaça per poder adequar-la com a aparcament.
- Redacció del projecte d'adequació com a aparcament i seu del mercat dels diumenges

Passeig de l'Estació
- Emportlanar les rodones del passeig
- Arreglar problema d'embòs dels lavabos de l'estació
- Pintar l'antiga estació i arreglar la vorera
- Habilitar la primera planta com a local dels joves
- Pla local de joventut i desenvolupament d'activitats pels joves
- Poda dels tancaments vegetals de Leylandis

Barri de Cuc
- Pintura dels carrers i senyalització vertical (senyals)

Zona Triassa - Girona
- Col·locació d'un radar pedagògic per reduïr la velocitat
- Col·locació de bancs a diferents llocs
- Adequació de l'aparcament a l'encreuament Triassa/Antoni Gaudí

Puigbell
- Renovació del parc infantil amb joc adaptat a mobilitat reduïda
- Resolució temporal dels problemes elèctrics originats pel cablejat
- Neteja del torrent i creació de la zona d'aparcament
- Pas de zebra i camí d'enllaç amb l'escola

Museu Burés
- Restauració de les antigues calderes i carboneres
- Restauració de la teulada i solera dels antics tallers
- Ignifugar la zona del magatzem
- Afegir sortides d'emergència al magatzem
- Redacció de l'avantprojecte d'usos per part del Museu de
  la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Polivalent
- Ignifugar les columnes i jàsseres
- Afegir sortides d'emergència
- Projecte d'incendis aprovat per Bombers
- Posar grades retràctils

Zona esportiva
- Canvi de l'ultraviolat de la piscina
- Adquisició de mobiliari per la piscina exterior
- Reparació del marcador del camp de futbol
- Adquisició d'un marcador de waterpolo
- Renovació de la gespa del camp de futbol
- Millora dels vestidors de la piscina
- Seients a les grades del pavelló

Biblioteca Joaquim Bauxell
- Inaugurar-la i dotar-la de direcció i recusos humans
- Convertir l'espai en un centre de dinamització cultural

Cementiri nou
- Impermeabilització de cobertes dels nínxols
- Treure les columnes esquerdades
- Posar dipòsits d'aigua no potable
- Posar en marxa els lavabos

Llar d'Infants El Cucut
- Remodelació exterior i col·locació de nous jocs infantils
- Redacció i aprovació del reglament de la llar

Font del Canyo
- Renovació del parc infantil de la Font del Canyo
- Mantenir la font i posar-ne una de nova
- Poda dels arbres de la plaça Martí Esteba
- Trasllat del parc de salut
- Neteja de la bassa i de l'entorn
- Caga-Tió popular per Nadal

Centre de Dia el Molí de Cuc
- Canvi de gestió amb increment de personal i serveis
- Petites obres de reforma del centre
- Sol·licitar noves places i tramitar el projecte anti-incendis
- Col·locar una vela de protecció a l'entrada per quan plou
- Activitats inter-generacionals

Policia Local
- Protecció anti-coloms a la comissaria
- Obres a la dutxa i lavabos
- Pintura interior i exterior
- Informatizació amb el programa DRAG
- Cotxe nou, equipament i vestimenta

Benestar Social i Habitatge
- Restauració de pisos municipals per lloguer social
- Increment d'ajudes socials
- Programes d'inserció socio-laboral
- Projectes d'atenció especial a víctimes
- Col·laboració amb Càrites, Donants de Sang i Oncolliga
- Festa de la Gent Gran i col·laboració Llar de Jubilats
- Explorar possibilitats de polítiques d'habitatge per
  mobilitzar el parc d'habitatges buits.

Promoció turística i econòmica
- Web de turisme en diferents idiomes
- Cartells indicant mercat els diumenges
- Lletres de la rotonda de la Burés
- Cartelleres de promoció turística
- Projecte del Vescomptat de Cabrera
- Articles en revistes franceses de turisme
- Zona de vedat de pesca
- Suport al comerç local amb formació i assessorament
  a través de programes del Consell Comarcal

Fires, Festes i Esdeveniments
- Coordinació amb la Comissió d'organització de les Gales
- Festa del Remei i Fira de Sant Antoni
- Apostar pel festival VIU LA BURÉS amb l'ajuda de voluntaris
- Suport a esdeveniments locals: Torneig JOSEP BOSCH,
 Camins solidaris, BUG Festival, Criterium Mushing Anglès...

Contractes de serveis
- Desratització i desinsectació anual d'edificis públics
- Jardineria i manteniment de parcs
- Contracte de neteja dels edificis municipals
- Contracte de manteniment d'aparells de climatització

A diversos llocs del poble
- Demanar Fibra Òptica amb insistència (1ª fase: 2018, 2ª: 2020)
- Pintura de carrers (senyalització horitzontal)
- Renovació de senyals (senyalització vertical)
- Substitució d'enllumenat fos i reparació de fanals
- Projectat i pressupostat pel 2019 la renovació de l'enllumenat del Canyo i l'actualització dels quadres elèctrics de tot el poble

Gestió de l'aigua
- Mallat d'aigua potable del pavelló d'esports i de 8 zones del poble
- Instal·lació d'aparells de telegestió dels pous d'aigua
- Tancament de la bassa de captació de l'aigua
- Substitució d'escomeses de plom
- Redacció del Pla de Sanejament del poble (clavegueram i pluvials)
- Obtenció de l'informe de millores fetes per Aqualia
- Pressupostada la inversió a la xarxa de sanejament de la zona  Pius XIIè, Sant Miquel i Verneda pel 2019

Medi Ambient i Recollida de Residus
- Requeriments de neteja de solars
- Projecte de franges perimetrals per prevenció d'incendis
- Desbròs de franges perimetrals del municipi
- Arranjament de camins rurals
- Actualització del Pla d'Emergències del municipi
- Clausura d'un taller clandestí amb afectació ambiental
- Conveni amb La Cellera i Amer per la deixalleria mancomunada

Normatives, Ordenances i Reglaments
- Redacció i aprovació de l'ordenança de tinença d'animals
- Redacció i aprovació de l'ordenança de civisme i convivència
- Redacció i aprovació del reglament de participació ciutadana
- Creació del Consell del Poble
- Aprovació del Codi Ètic i de Bon Govern dels càrrecs electes
- Aprovació del llibre d'estil de l'ajuntament
- Registre Municipal d'Entitats
- Reglament del Consell Escolar Municipal
- Redacció i aprovació de l'ordenança d'Administració Electrònica
- Redacció i aprovació del reglament de Zones Verdes Comercials
- Redacció i aprovació de l'ordenança de sorolls i vibracions
- Aprovació de l'ordenança de tramitació de llicències d'obra
- Redacció i aprovació del reglament d'honors i distincions

Gestió
- Inventari del Patrimoni d'Anglès
- Pressupostos participatius i Subvencions a les entitats
- Posar en marxa l'administració electrònica
- Sol·licitud d'una subveció FEDER per renovar l'enllumenat  de tot poble entre 2019 i 2020
- Cerca, sol·licitud, execució i justificació de les subvencions
- Ordres d'execució de neteja de privats i enderrocs

Modificacions urbanístiques
- 1. Divisió en sectors polígon industrial Can Perolada
- 2. Afegir l'ús comercial al sector industrial proper a la Burés.
  Aquesta modificació permetrà que el supermercat BonPreu s'instal·li a Anglès previ trasllat del magatzem d'Antex
- 3. Ajust a la legalitat urbanística instal·lacions Imprempta Pagès
- 4. Modificació del traçat en planta d’un dels vials del polígon de Can Perolada per l’ampliació de la nau existent d'Antex
- 5. Demanar pel polígon industrial Can Perolada un ajust de la dis  tància de carreteres per edificabilitat de 25 metres.